Invloed van de Zon op Aarde

Afgezien van het feit dat de Zon de Aarde opwarmt, zijn er nog een aantal invloeden aan te wijzen.

Zoals we zagen bij de fotosfeer-pagina, is het aantal zonnevlekken niet constant in tijd. Sterker nog, tussen 1640 en 1700 waren er helemaal geen zonnevlekken te zien. Die periode valt precies samen met wat we wel de `Kleine IJstijd' noemen: Het was toen veel kouder.

De satelliet Skylab heeft gemeten hoeveel energie de Zon in totaal uitstraalde. Ook dat bleek niet constant te zijn, en te varieren met enkele tienden van procenten (zie figuur rechts). Dit kan van invloed zijn op het aardse klimaat.

De geladen deeltjes van de zonnewind zijn verantwoordelijk voor het Noorder- en Zuiderlicht, als ze met grote snelheid de bovenlagen van de aardse atmosfeer binnen dringen en zo de atomen en molekulen aanslaan. Op de foto links, genomen uit de Space Shuttle, is het poollicht te zien.

Zo is dus te zien hoe de Zon op diverse manieren invloed heeft op de Aarde. Dit is echter nog niets in vergelijking met wat er over een paar miljard jaar gaat gebeuren...